Workshops

På vart event så hålls en workshop som besökarna får delta i. Vid det första eventet så handlade workshopen om Tvättstugan och Folkhemmet och hur deltagarna upplevde sin bostadssituation och sin relation till tvättstugan. Vide det andra eventet så handlade workshopen om Allmännyttan och om besökarnas upplevda situation på bostadsmarknaden. Den tredje workshopen handlade om besökarnas relation till staden och vad de ansåg skulle behövas för att den skulle bli bättre. Här nedan finner ni frågorna och svaren de workshops som passerat.

Resultat från det första allmänna klassrummet, om Folkhemmet och tvättstugan.

Resultat från det andra allmänna klassrummet, om Allmännyttan.

Resultat från kvartersråd 1 om relationen till staden.

Resultat från kvartersråd 2 om relationen till kvarteret.