Medborgare + UMA//LiAi

Organisationen Tvättstugan har samskapats av engagerade medborgare i samarbete med LiAi, en av masterprogrammen vid Umeås Arkitekthögskola, UMA.

Här hittar du till UMAs master program LIAI, Laboratory of Immediate Architectural Intervention eller som det kallas på svenska Laboratoriet i Direkt Arkitektonisk Intervention.

Masterprogrammet i LiAi vilar på idén om arkitektonisk intervention, utforskad i relation till dess varaktighet och effekter i och kring det samhälle där den finns. Programmet tar avstamp i olika konstnärliga praktiker, samtidigt som det bygger på en förståelse för rumslig konceptualisering och produktion som arkitektens viktigaste färdigheter. Utbildningen utforskar vilka möjligheter olika arkitektoniska praktiker har när det gäller att uppfatta och tydliggöra olika processer i samhällsbyggandet. Platserna för dessa interventioner i det offentliga rummet är inte givna och deras ”konstruktion” inkluderar samverkan med institutioner, myndigheter och andra aktörer. Projekten genomförs ofta i relation med eller i en icke-västerländsk miljö, vilket gör kulturell förståelse och forskning till en viktig del i utbildningen som präglas av en tvärvetenskaplig och relationell inställning till rumslig praktik och har som mål att transformera staden ”i realtid och rum”, samt att utbilda arkitekter som ”bryr sig” och är fullt medvetna om den sociala, politiska och etiska innebörden av sina handlingar, sin forskning och sitt arbete.

Print